Skip to content

TAO

2024-2025

MKOSZ határozat 2024-2025

2021-2022

2020 - 2021

2019-2020

2018-2019

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (a továbbiakban:MKOSZ) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban:Ákr.) 80.§ (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22.§ (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C.§-a valamint a látvány-csapatsport támogatást biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) korm. rendelet 4. §-ának (5) bekezdése alapján be/SFP-11375/2018/MKOSZ ügyiratszámon adta ki a jóváhagyott sportfejlesztési programot 2018/19-es évadra: